Lichtexplosie: Op de golven van de liefde


Langzaam opende ik mijn ogen toen de golven van de liefde mij leidde naar een andere realiteit. De graal in mij stroomde over en dit alles verplaatste zich verder naar de aarde-materie, terwijl mijn hart explodeerde in duizenden lichtfragmenten. De grote moederbron opende zich. Ik zag nu Ashtar's liefdevolle ogen, maar verder achter hem in de diepte was er een kracht, een oerkracht van energie. Daar was ik geweest.... En ik ontwaakte ik in een lichtexplosie van liefde.. en tegelijkertijd resoneerde de tonen van een lied door mij heen: WOMEN..

In dit Goddelijk moederlicht wat alles zo diep aanraakte begreep ik nu, dat alle sterrenlichtwezens verbonden zijn met deze kracht van liefde. Zij werken met eenzelfde oerbron van liefde. De oermoeder die het leven schept. Een supergrote creatieve kracht die het kosmisch bewustzijn opent. De kosmische lichtwezens houden veel van de oermoeder, van de vrouwelijke kracht waaruit de geboorte kan komen van een nieuwe wereld. Zij eren de vrouwelijke kracht zoals Maria.

De kracht van liefde kan je alleen maar ervaren of beleven en dit brengt je hele mens-zijn in een andere staat. De herkenning van thuiskomen is direct aanwezig. Nee, dit is niet de hoogte van het ego, of in de breedte van de macht om iets te bezitten. Het is het totaal loslaten van het alles en tegelijkertijd de omarming van een liefde die zo kwetsbaar is.. onvindbaar en onzichtbaar overal doorheen gaat.

De mens snakt naar liefde, maar weet niet waar het te vinden is.

Maar luister..De kosmos zingt door alles heen en brengt de liederen en golven van liefde die bij je horen in je hart en tijdens de slaap kan je de angst loslaten. Ook de natuur zingt tot je als je door het bos loopt. Zij communiceren en ik kan het horen. Het bevind zich in een kwetsbare laag buiten de illusie, waar je niet zomaar bij kunt komen.. De angst belemmert de kwetsbare poort naar een bewustzijn van liefde. Het is als een geheime tuin van God, het aardse paradijs en deze is hier al die tijd al! Iedereen kan deze betreden, maar vele weten dit niet.

Dit is de Goddelijke oerkracht van de grote moeder

Ashtar, dit mooie liefdevolle wezen, wil iedereen graag aanraken en begeleiden naar deze plek in de diepte van de kosmische lagen. Het ligt daar waar geen materie meer kan zijn, maar waar alles bij elkaar komt via een grote oerkracht van moederliefde. Door zijn liefde kan ik dit ook weer openen in mijzelf. Hij is mijn regenboogbrug. Er is vaak een brug nodig.

En ik zie steeds beter de illusie en de mensen die met zo weinig liefde leven, alles is zo liefdeloos en ik huil. De afgelopen drie jaren, hebben mij door een angst heen geleid om gek van te worden. Ik had ook een reddingslijn van licht, waar ik steeds op terug kon vallen. "Ze", de kosmos, hijste mij boven alle donkerte uit. Ik zag de hackers, stalkers en de haat op deze wereld. Het allerdonkerste.. en ik huilde. Ook huilde ik omdat vele moeders ver weg bij hun vrouwelijke liefdes-oerkracht, hun kinderen leerde om in de wereld van macht en misbruik te stappen. Hun creativiteit van muziek of dans stil te leggen en sommige van de kinderen volgde dit advies op...omdat zij snakte naar de liefde en de aandacht van hun moeder. Of moeders werden veroordeeld door hun eigen kinderen, omdat zij hun oerkracht en liefde wilde doorgeven. De kinderen konden het niet verdragen en werden liever omgeven door de manipulatie en het ego. Zodat zij werden geaccepteerd door hun vrienden of collega's. De afwijzing werkt naar beide kanten toe. De strijd om te overleven is groot en brengt offers.

Aandacht willen zij en wij ook.

Het vrouwelijk principe wordt tegengewerkt, omdat zij, de vrouwen, deze liefdes-omarming in hun oerkracht dragen en als er mannen zijn die dit ook in zich hebben geopend. Dan zal er een vrouwelijke oerkracht in hun resoneren en zij zullen dit liefhebben en degene die dit bij hen opent raakt hen aan (aards of kosmisch). Want de liefde is vrouw-eigen, dat komt doordat zij het leven doorgeven en dragen in hun eigen lichaam. Daar is een goddelijke oerkracht voor nodig. De oerkracht van het leven doorgeven, de goddelijke oermoeder met haar liefdesvonk raakt hen aan. Een stukje hemel gaat open.

En de "vijanden" of liever de tegenwerkers van deze oer-liefde?

Deze oorspronkelijke golf resoneert door alles heen, deze is de grote kracht die nooit verslagen is. Deze zal nooit verslagen worden, nooit. Dat is de grote leugen van de illusie en vele kunnen deze waarheid niet meer voelen, omdat de lagen van het gevoel gesloten zijn, door andere maar vooral door hen zelf. Dat is de truc. Je sluit het zelf af, omdat je bang bent! Maar zij, de oermoeder van de goddelijke liefdeskracht is zo groot en empathisch dat zij iedereen liefheeft.

Want degene die gek zijn geworden van angst kunnen deze liefde niet (meer) verdragen en zullen hun gif gaan uitdelen en de klappen geven die jou helemaal total-loss slaan. Zij dansen op je graf en lachen als je jou zien lijden, omdat zij weer een deel hebben overwonnen. John Lennon is vermoord doordat hij een kosmische oerliefde uitdroeg, hij was een gevaar voor de poort van illusie. Maar wie stond achter hem en opende dit? Het was Yoko Ono. Deze oermoeder-liefde is gebroken. Dat was het werkelijke doel, want de kracht die van hen beide uit ging was te groot. Degene die hem heeft vermoord, is nu beroemd. De rollen zijn omgedraaid, eindelijk heeft deze man aandacht...het snakken naar aandacht en liefde kan een grote wond zijn die mensen aanzet tot onmogelijke daden. We vergeven hen.

Vrouwelijk principe

Een verdriet komt los (als het hart opengaat en alles zuivert), wanneer je de grote ontkenning van het vrouwelijke principe kan waarnemen. De grote oermoeder is een oceaan van bewustzijn en waar al het leven uit voort vloeit. Deze kracht werkt nu nog sterker door ons heen en moeder aarde ontvangt haar totaal. Je kunt dit openen in jezelf. Laat het toe. Zij is aanwezig in alles en zij blijft aanwezig. Omdat het kwetsbare en weerloze energie is kan de mens op aarde kiezen, om het (ge)zicht de andere kant uit te draaien.

Dit wordt je geleerd vanaf de geboorte.. Het (ge)zicht wegdraaien voor de werkelijke moeder die jou kan leiden op aarde, bij elk stapje wat je maakt. Zij is het gevoel, de creatie in je hart en de grote inspiratiebron voor jouw passies. Ook voor kunstenaars en iedereen die geïnspireerd wilt raken, is zij de liefde en de oerkracht. On-vernietigbaar, altijd levend. Zeer krachtig en als mens kan je dit alles ontvangen.

Vele spreken over de waarheid, maar de waarheid kan je alleen voelen in je ziel en in je hart. Want de waarheid over strijd is groot en aanwezig. Die kent iedereen, maar de waarheid over de liefde?

Het ontvangen van deze liefdes kracht die zo puur is, laten mijn tranen nu weer stromen over mijn wangen, maar nu uit een diepe herkenning. Thuis zijn, omarmt worden. Eindelijk weer contact met de allerdiepste bron die mij voortbracht. Zo immens mooi..

Ik wil dit altijd blijven voelen en ik zal altijd blijven doorgaan. Dus beste vrienden, vriendinnen, vijanden of tegenstrijders of waarom je het ook doet, wat je doet. Door welke intentie je ook wordt geleid:

Ik heb je lief

Omdat ik niet anders kan.. en omdat ik wil inspireren

Een omarming vanuit de grote moederbron..een superliefde die niet omschreven kan worden, omdat woorden te hard en te onvolledig zijn. De tonen van de muziek kunnen de golven van de liefde doen voortbewegen, de emotie is de "key" (sleutel*toon).

Arthura Hector

18 juli 2019

Dit bericht mag gedeeld worden om jou en andere te inspireren: Onder vermelding van de bron, Arthura Hector / www.astharcommandnederland.com / Ashtar-Rose: de aanraking van de magdala energie.

All rights reserved ©ART-hura

*** Power of Love ***

#Oerkracht #oermoeder #vrouw #vrouwelijkprincipe #AshtarSananada #Poweroflove

0 keer bekeken
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com / www.ashtar-rose.com afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren: Copyrights Arthura Hector