Mensengel versus Engelmens


Er zijn verschillende fases van wakker worden. Wakker worden betekend niet meer dan in je trilling verhoogd worden zodat je bewustzijn verder ontwikkeld. Elke fase is belangrijk. Er zijn geen betere of minder goede. Dat is slechts een invulling van de mens in zijn egostaat. LEES VERDER

#Arthura #Engel

20 keer bekeken
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose afbeeldingen niet delen of kopiëren