Mensengel versus Engelmens


Er zijn verschillende fases van wakker worden. Wakker worden betekend niet meer dan in je trilling verhoogd worden zodat je bewustzijn verder ontwikkeld. Elke fase is belangrijk. Er zijn geen betere of minder goede. Dat is slechts een invulling van de mens in zijn egostaat. LEES VERDER

#Arthura #Engel

0 keer bekeken
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com / www.ashtar-rose.com afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren: Copyrights Arthura Hector