De parallelle wereld van het Licht


Ashtar via Arthura Ashtar: Geen illusie is het, geen fantasie, maar een werkelijke werkelijkheid van Liefde. De parallelle Wereld van het Licht. De ontdekking hiervan zal spoedig plaats vinden. Eerst vanuit een ander standpunt, vanuit een wetenschappelijk oogpunt. De ontdekkingen gaan razendsnel nu. Niet veel komt hierover nog naar buiten, Deze 3d wereld staat voor een grote ommekeer, ook op dat vlak. Lees verder..

#Ashtar #Parallellewerelden

0 keer bekeken
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren  Copyrights Arthura Hector