Meester Kuthumi: Het Doek gaat vallen


Meester Kuthumi via Arthura

Goeden middag lieve mensen, Hier spreekt Meester Kuthumi en Ik kom met een boodschap die weldra zal plaats vinden op Aarde. De omgedraaide pentagram komt naar beneden en het doek gaat vallen. Dan zal de waarheid opstaan. Deze bewustwording van de waarheid die tevoorschijn komt, zal een zeer grote ommekeer brengen de komende tijd. Een Grote Negativiteit zal tussen de twee volle manen van deze maand augustus (2 en 31 aug 2012) sterk naar beneden komen. Een heftige strijd zal plaats vinden, vooral IN de mens zelf. Het is nu tijd om goed te gaan geloven in jezelf en waar je voor staat. Kom hiermee naar buiten op een respectvolle manier. Niet vanuit agressie en sensatie. Maar in liefde en mededogen.

Lees verder...

#Kutumi

0 keer bekeken
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com / www.ashtar-rose.com afbeeldingen (digital) art niet delen of kopiëren: Copyrights Arthura Hector