Overprikkeling

OVERPRIKKELING VAN SIGNALEN VAN BUITENAF

Overprikkeling ontstaat doordat er vele prikkels van buitenaf binnenkomen en bij HSP's deze niet goed kunnen geïntergreert worden in hun systeem. Hun zenuwstelsel raakt oververhit, vooral als deze extra onder druk wordt gezet. Het is belangrijk dat zij een aangepast programma krijgen, zodat  zij de juiste tijd kunnen nemen om dit alles goed te verwerken. Vaak wordt dit niet begrepen. Er wordt dan op verkeerde gebieden gezocht naar een oplossing.

 

Waar komen die prikkels vandaan?

HSP's pikken vele prikkels op, zoals de gedachten, gevoelens, geur, geluid  van andere mensen en kinderen, die komen dan ongevraagd bij hen binnen. Dit zijn de onzichtbare prikkels. Wanneer zij zich niet bewust mogen worden van deze signalen, dan leren zij niet hoe hiermee om te gaan. Een goede coaching is dus nodig. Uitleg en training zijn een must en mogen een onderdeel worden van de opvoeding, want hoe sneller zij dit intergreren in zichzelf en in deze maatschappij, hoe succesvoller zij kunnen worden. 

GEDACHTEKRACHT EN TELEPATHISCHE VERMOGENS

 

Gedachten van andere pikken zij op, dit kan via beelden gaan. Sommige zijn beelddenkers, ik noem het liever beeldvoelers! Het is mogelijk om met deze beelden te communiceren, dan krijg je een ander soort onzichtbare communicatie, naast de stoffelijke communicatie ofwel: telepathische communicatie.   

 

Hoe meer hun licht straalt hoe meer zij kunnen "horen en lezen". Telepathie is ver-voelen. Je pikt de gedachten op van iemand anders. Dit kunnen dus beelden zijn, maar ook woorden of een vormloze energie. Zoals wij op aarde met elkaar praten, zo kunnen zij op afstand elkaar voelen en horen. Zo ook de emoties van de juf of andere energievelden zoals spanningen van een ruimte of zelfs van dieren en bomen. Dit alles komt binnen in hun systeem. Daar kunnen zij erg druk en overactief van worden of juist heel stil. Dan sluiten zij zich af.

 

Sommige van hen kunnen zich helemaal terugtrekken en zetten een stevig schild op. Verdwijnen in hun eigen wereld, om verlost te zijn van dat vele lawaai en het onbegrip. De mens op aarde heeft vele ongecontroleerde gedachten. Dat geeft veel lawaai, terwijl de niet telepathische mens dit niet kan horen, horen zij onzichtbare geluiden en dat kan als ruis gaan opspelen. Stel je voor, dat er steeds op de achtergond een radio aanstaat die niet goed is afgesteld op de juiste zender. We zouden allemaal dol worden.

 

Het energetisch geluid van de gedachten, kunnen dus als ruis gaan opspelen. In principe heeft elk mens onbewust last van deze "geluiden". Daar kan je dus ziek van worden. Bewustwording hiervan kan een gezondere levensinstelling teweeg brengen. Via mijn workshops en therapie geef ik tips en handvatten.

SUPERFOCUS

Sommige HSP's hebben een superfocus en kunnen deze inzetten om andere prikkels buiten te sluiten. Ze zijn daar erg krachtig in. Ook muziek kan helpen om teveel aan prikkels af te weren.

 In dit filmpje hierboven is een beetje nagebootst wat er gebeurd als je overprikkeld raakt, maar bij een HSPer is het nog veel meer.

Want prikkels komen niet vanuit één kant zoals het gehoor of zicht. Ook via de emoties van andere mensen. In dit filmpje wordt benoemd dat de hersenen dit niet aan kunnen, maar het is het zenuwstelsel wat overbelast raakt. Maar ook de hersenen spelen een rol. Dit filmpje geeft op tweedimensionaal vlak iets weer. Vermenigvuldig dit maar met 10x en wanneer ze te veel over hun grenzen zijn gegaan, is de totale overbelasting nog veel meer. Dat gebeurd als zij gaan stuiteren. Overactief raken, overactiviteit is dus een natuurlijk signaal. Daarom raken zij eerder in een burn-out of bore-out. Extraverte reacties zoals overactiviteit en trill seekers, maar er zijn ook HSP's die zich juist naar binnen keren, en zijn introvert. Zij verdwijnen en lossen op in de stilte.

Vrijheid en ruimte is wat zij nodig hebben en heel veel liefde, want liefde is Licht. Structuur hebben zij nodig, maar vanuit een ander perspectief. De oude-Aarde-regels en systemen passen niet bij hen, dit gaat te traag. Verveeld hangen zij dan rond, hun passie verdwijnt. Internet verslaving (of een andere vlucht) ontstaat, vooral als er ook nog veel verdriet speelt. Tegelijkertijd raken zij over of onderprikkelt (bore-out of burn-out). Licht communiceert anders dan materie, geef hen de ruimte en luister naar hen. Vaak willen ze niet tegenwerken, maar gewoon hun eigen ritme volgen en dat gaat soms erg moeilijk hier in de grofstoffelijke materie, die log en zwaar is voor hen. Op tijd opstaan en naar school gaan kan daardoor erg lastig zijn. Begrijp dat in de hogere dimensies alles zeer snel werkt, vanuit de gedachtekracht ben je in één tel op een andere plaats, aangekleed en al. Deze fijnstoffelijke wereld past beter bij hen. Al die materiële stappen die zij moeten maken snappen zij niet en zij kunnen dit niet overzien. Tijd is een extra bijkomende factor, die zij maar moeilijk kunnen begrijpen en niet goed kunnen inschatten. Terwijl zij juist superslim zijn, komen ze daardoor wat klungelig over en worden ze vaak op het speciaal onderwijs geplaatst. Vanwege hun slechte concentratie en chaotisch gedrag.​

HSP's hebben en andere stimulans nodig en de andere realiteiten kunnen daarbij helpen. Begrip tonen in wat zij ervaren is al een grote ondersteuning. Wees creatief en geef het een plaatsje. Wijs het niet af.

 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose
 Alle schilderijen van Roses ©ART-hura die op deze website afgebeeld staan, mogen niet gekopieerd worden en nergens anders geplaatst worden vanwege copyrights: Digital art of Arthura Hector