Holon

 Holon betekend heel....

Het woord ‘holisme’ stamt af van het Griekse woord ‘holon’. Dit betekent ‘heel’. Een synoniem is alomvattend. Holisme is een filosofie, levensvisie, of levensovertuiging. Er wordt daarbij van uitgegaan dat alles met elkaar verbonden is.

Denk bijvoorbeeld maar aan een verbinding tussen:

  • fysieke zaken, zoals je lichaam en dat wat en hoe je eet.

  • emoties

  • gedachten

  • subtielere dimensies die je omringen en doordringen, zoals je ziel.

Deze levensvisie wordt steeds bekender in deze tijd, die ook wel ‘new age‘ wordt genoemd. In dit Nieuwe Tijdperk van Aquarius staat verbinding en leven vanuit een gevoel van eenheid, in plaats van afgescheidenheid en ratio centraal. Het tegenovergestelde van holisme is dualisme en reductionisme, waarbij delen zoals het lichaam en de geest afzonderlijk van elkaar worden beschouwd.

 Rudolf Steiner

REGULIER EN ALTERNATIEF MEDICIJN GEBRUIK

Antroposofie heeft, ondanks zijn lange voorgeschiedenis en wortels in de westerse filosofie, in de basis haar vorm gekregen begin twintigste eeuw door het werk van de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). Hij heeft ook de "VRIJE SCHOOL" in het leven geroepen. In de antroposofie wordt ook vanuit deze heelheid gewerkt. Ik voel me erg aangetrokken tot deze levensvisie en ik verwijs mensen vaak door, die in behandeling zijn bij de reguliere psychiater en reguliere medicijnen slikken, naar een antroposofische (huis)arts (NVAA).

 

Als jij een regulier medicijn gebruikt en wilt stoppen of deze wilt aanvullen met een complementair (alternatief) medicijn, raad ik je aan om advies te vragen bij een antroposofische (huis)arts. Je kunt niet zomaar alles door elkaar gaan slikken, of plots stoppen met een regulier medicijn. Overleg altijd goed met je degene die je begeleid, hoe dit aan te pakken en een second opinion via een antroposofische (huis)arts kan zoveel inzicht geven. Zij hebben gestudeerd aan een reguliere universitaire medische opleiding en daarnaast een studie aan een alternatieve opleiding doorlopen. Zij zien de complementaire zorg als aanvulling op het reguliere en zo wil ik mijn behandelingen ook vorm geven. 

Kruiden zijn voor mij een waardevolle aanvulling op de behandelingen die ik geef. Graag wil ik dit wel op een juiste manier delen met jou en serieus advies geven. Homeopathische geneesmiddelen kun je zo kopen in de winkel en dat is mooi. Ook kruiden vormen een onderdeel van onze heelwording. Het is beter preventief te genezen dan achteraf je ziekte te moeten "bestrijden", maar soms kan het niet anders en leidt de ziekte je naar een diep stuk in jezelf. Wees zuinig op je fysieke lichaam, het is je voertuig. De geestelijke toestand is een belangrijk onderdeel wat samen mag gaan in het aardse stoffelijke.

Iedereen draagt zijn of haar eigen verantwoordelijkheid over welk pad van genezing hij of zij inslaat. De keuzes liggen bij de mens zelf en ook de wijze waarop dit geschied. Elk mens is uniek zo ook dit pad. Het zelfgenezend vermogen weer verder ontwikkelen is de beste manier om met jezelf omgaan. Het verrijkt je bewustzijn.

 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose
 Alle schilderijen van Roses ©ART-hura die op deze website afgebeeld staan, mogen niet gekopieerd worden en nergens anders geplaatst worden vanwege copyrights: Digital art of Arthura Hector