CONTACT MET DE NATUUR

NATUUR

Het contact met de natuur is een belangrijke factor in het leven van een hoogsensitief persoon. Een boom is niet alleen van hout en bestaat niet alleen uit bladeren en takken. Nee, een boom is opgebouwd uit Lichtfotonen. Energie! Vele HSP's voelen dit en sommige van hen kunnen dit ook waarnemen. Je kunt dit ook ontwikkelen. Daarom beleven zij de wereld om zich heen anders. Zij zien en voelen de energie die uitgezonden wordt. Sommige kijken dwars door alles heen. Ze zien zoveel meer. Jouw energetisch lichaam is voor hen een open boek, waar ze alles af kunnen lezen in kleur, beeld en geluid. Soms krijgen ze hele films te zien als ze even een afstemming maken. Vaak gaat dit via de emotievelden. Zonder te kijken, kunnen zij waarnemen. De aura's en de lagen waaruit deze zijn opgebouwd komen bij hun binnen. Als boodschappen, als beelden en dan willen zij graag een oplossing geven. Via het gevoel pikken zij signalen op. Ja, iedereen resoneert en die golven voelen zij. Emoties zijn gekleurde golven en maken een bepaalde toon.

 

Om los te komen van de vele prikkels, kunnen zij de natuur in gaan. Dit brengt rust en kalmte. Zij voelen zich daar happy! De natuur resoneert vanuit liefde en vanuit ongedwongenheid. Daar komen zij tot rust, genezen zij zichzelf. De natuur kan hen helpen de disbalans te herstellen. Tevens kunnen zij op hun beurt de planten genezen of liever: de natuur en zij helen elkaar! Zij voelen, zien en horen de energie om de boom. Ook de andere levensvormen in de natuur, zoals elven, kabouters, trollen en vele andere wezens van de aarde. Het communiceren met dieren of bomen is normaal, dit is energie-uitwisseling.

 

 

BALANSHERSTELLERS

 

​Het herstellen van energie. Wanneer de zendt en ontvangst energie uit balans is, dan kan er niet meer gecommuniceerd worden. Daar zijn zij erg gevoelig voor. Is dat deel "out of tune" en kunnen zij niet meer voelen, dan worden zij somber. Daar zijn zij erg gevoelig voor en zij reageren door een onverklaarbaar gedrag te vertonen. Doordat ze niet worden begrepen, krijgen zij vaak een negatieve feedback of straf. Want dat rare gedrag past niet.  Als hun gedrag gewoon genegeerd wordt en niet begrepen wordt, zullen ze steeds meer uit balans raken en steeds vreemder gedrag gaan vertonen. Ja, de term ADHD is geboren! De uitingen op de energetische onbalans is per kind verschillen. Vaak zijn deze kinderen Hoogbegaafd. De meeste van hen vallen sociaal uit de toon. Ze zijn gewoon te slim! Een bore-out kan ontstaan. Het zijn vaak eenlingen. Soms dromerig en afwezig. Al die prikkels die binnenkomen, of liever al die golven in vele vibraties die zij voelen, communiceren met hen. Passief moeten zij dit ondergaan.

 

Veel informatie gaat dan verloren. Zij leren door uitwisseling van energie en woorden. Vaak worden zij uitgelachen en daardoor willen zij niet meer luisteren naar hun gevoel.  ​​​​​​​​​​​​​De energie die zij dan uitzenden, is niet meer positief. Hoe kan dit hersteld worden? Bijvoorbeeld door uiting via de natuur. Ook in schilderen, muziek, sport of waar hun passie ligt. Bepaalde vormen en structuren kunnen zodanig op de hersengolven werken dat er weer rust komt. Energetische rust, dan gaan zij weer open via het gevoel van vertrouwen.

Ontdek hun passie. Daar hoort ook dromen en fantaseren bij. In onze maatschappij is er geen ruimte voor een uurtje in jezelf te gaan. Om te fantaseren en te dagdromen. Hun imaginale geest mag geprikkeld worden, dit is hun energetische motor. Mag dit weer plaats vinden, dan kunnen ze de negatieve situaties in deze 3d wereld beter aan. Je kunt zeggen ze hebben hun accu vol geladen met Licht en kunnen hieruit tanken in geval van nood. Bij ieder is het opladen van die accu anders.​

 

NAR: NIEUWE AQUARIUS RESONANTIE

Contact met de resonantie van de aarde is een enorme steun voor hen.  Wanneer we hen dit eigen maken van kleins af aan kunnen de medicijnen zoals ritalin of anti-depressiva in de kast blijven staan. We maken hen gehandicapt en afhankelijk van een medisch systeem wat hun totaal niet begrijpt en precies het tegenovergestelde voorschrijft. Het zelfhelend vermogen wordt zo op slot gezet, terwijl ze daar zoveel kennis over bezitten. Autistische kinderen zijn overgevoelig, en trekken zich daarom terug in hun eigen schulp. Deze wereld is erg vreemd en in onbalans voor hen. Zij zien deze wereld in stukjes. Hoe kan je leven in een wereld die opgedeeld is? Hoe maak je deze heel?

 

Laten we hen bewust maken van hun eigen heelheid, dan kunnen zij er anders mee om leren gaan. Meestal wordt hen verteld dat ze gehandicapt zijn en ze zich moeten aanpassen aan dit systeem.  

Mediteren in de natuur

Meditatie is ook een goede vorm om de balans te herstellen. De stilte ingaan en naarbinnen gaan. Weer leren luisteren naar het gevoel. Het gevoel toelaten en de vrouwelijke Aquariusgolven in hun systeem laten resoneren.

LIEFDE

Liefde hebben zij nodig. In een veilige omgeving het gevoel ontwikkelen. Hen uitleg geven dat het deze maatschappij een anders is, maar ook leefbaar. Leer hen van de natuur te genieten. Liefde en contact gaan vaak samen. Laat overleven weer gewoon leven op aarde worden.

 

Zelfredzaamheid, zodat zij zichzelf niet als gehandicapt hoeven te zien. Altijd afhankelijk zijn geeft niemand een fijn gevoel. Stap voor stap deze wereld uitleggen. Dat deze 3d wereld in onbalans is en niet zij. Dan zullen ze zelf met vele oplossingen komen. Dan wordt hun creatief vermogen aangezet. In plaats van steeds passiever te worden.

Het is van belang er achter te komen welke soort kleur (energie) de accu nodig heeft. Welke golven geven hun een opbouwende energie? Welke brengen balans. Hoe leg je dit alles uit?

 

Maar als zij al die tijd leren de natuur te negeren of deze zelfs eng te vinden, dan ontwikkelen zij een handicap. Totale ontkenning van de energetische, imaginale wereld kan dan ontstaan. Hun voeling is dan totaal verdwenen. Een angst naar deze herinnering kan een blokkade opleveren. De angst is de angst voor het verlies en het onbegrip die deze  materiële 3d wereld tot stand brengt. Contact met de onzichtbare dimensies vanuit deze fysieke werkelijkheid mag ook geleerd worden. Vanuit het fysieke benader je de andere realiteiten anders. Lees verder: onzichtbare werelden.

 

 

 

 

 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose
 Alle schilderijen van Roses ©ART-hura die op deze website afgebeeld staan, mogen niet gekopieerd worden en nergens anders geplaatst worden vanwege copyrights: Digital art of Arthura Hector