©ART-hura

 'Rose of Healing Portals'

 Afbeelding

 Natural Therapy: Kine 

 VAN BINNENUIT

Natuurlijke Therapie is een aanvulling op het kosmisch bewustzijn. Kine healing en energie worden een nieuw pad vanuit de Magdala energie. Het vrouwelijke principe mag nu sterker worden en het letterlijk gaan doen! Vanuit de aardse natuur starten we om de energie goed vanuit de aarde en het fysieke deel in balans te brengen. Jouw fysieke lichaam bevat een zelfgenezing. Hoe werkt zelfgenezing? Via de kundalini en je eigen levensenergie.   

DE HEILIGE GEEST

De Holy Spirit leeft ook binnen jou en het vrouwelijke principe kan dit openen. De vrouw is de brenger van dit Licht. Dit Licht brengt vrede en liefde, voor een lange tijd was dit licht versluierd. Maar nu gaat het werkelijk open, want de aarde roept jou: Wij zijn samen één...

We gaan letterlijk met onze voeten in de aarde, om ons hart te openen. Dit doen we vanuit de kine, de kosmische roos, de 13 ritmes. Natuurmeditaties en workshops, om vanuit de stilte de ziel ervaren van moeder natuur. En deze te verbinden met jouw hart. Stilte en beweging komen samen in de levensstroom.

 'Rose of spiritual sun'

 ©ART-hura

 Afbeelding

 Starseed activation 

 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose
 Alle schilderijen van Roses ©ART-hura die op deze website afgebeeld staan, mogen niet gekopieerd worden en nergens anders geplaatst worden vanwege copyrights: Digital art of Arthura Hector