MORFOGENISCH VELD

 MORFOGENETISCH VELD

Er   wordt  van  uit gegaan  dat  elk  levend  "iets" een  morfogenetisch  veld bezit

Zo is er voor elke levensvorm een morfogenetisch veld aanwezig in de kosmos. Dit veld wacht als het ware op de kans om  zich  te  verbinden  met  een  nieuw  leven  op  het  moment  dat dit geschapen zal worden. Het Morfogenetisch veld resoneert. Zoals de aarde en zoals de gehele kosmos. Via het morfogenetisch veld  kunnen  dus  gedachten  uitgezonden  en  ontvangen  worden.  Dit  zijn  immers  de  golven die resoneren.  Een  morfogenetisch veld is ook een matrix, een electro-magnetisch web, wat aantrekt en afstoot.  Electrisch is  de uitzending (staande golf) en magnetisch is de ontvangen (horizontale golf). Gedachtekrachten kunnen dit veld beinvloeden. Velden kunnen ook samengaan. Onze aura is een  onderdeel  van  dit  Morfogenetisch Veld.  Ook  de  Buitenaardse  Engelen van het  Licht, die etherisch zijn, kunnen contact maken met ons via dit veld. Telepatisch, maar ook via het bewustzijn  zoals gedachtenkracht en het  werken  in  dit  veld  zoals  de  energie  omzetten of een healing geven. Water kun je ook door middel van gedachtenkracht beinvloeden, op de foto linksboven zie je een waterkristal, wanneer er op het woord HOOP of KRISTAL wordt gemediteert zie je in het water de kristalvormen veranderen.
 
 
MASARU EMOTO heeft deze waterkristallen sterk vergroot  gefotografeerd. Water kun je op deze manier beïnvloeden met goede of slechte gedachte-impulsen. 
 
 
 
Aangezien  de  mens  uit 80% water bestaat, snap je wat er in het morfogenetisch veld kan gebeuren, dit veld dat  om en door de mens heen resoneert. Je kunt via dit veld ook waarnemen, voelen dat er "iets" bij je aanwezig is of de "energie-mood" van een ander persoon opvangen! Via dit veld kun je ook communiceren: telepathisch met andere bewustzijnsvormen zoals kristallen, dieren, planten, Buitenaardse Lichtwezens,  Engelen  en God!  Maar ook door middel van klankresonantie, zo kan je de energie herstellen of omzetten. Dit is voor ons een onzichtbaar veld met een zeer belangrijke functie. Orgonen spelen ook een rol in dit veld.
 
Bericht: ORGONEN ENERGIE (Ashtars Page)
 
 All rights reserved ©ART-hura / www.ashtarcommandnederland.com /Ashtar Rose
 Alle schilderijen van Roses ©ART-hura die op deze website afgebeeld staan, mogen niet gekopieerd worden en nergens anders geplaatst worden vanwege copyrights: Digital art of Arthura Hector